Zwrot Tax Free dla podróżnych

tax-free-in360

(czyli zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów w in360.pl)

Kto może otrzymać zwrot VAT?

Podróżny (osoba fizyczna) mający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200,00 pln.
Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez Urząd Celny.
Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony. Ewentualny późniejszy wywóz towaru (nawet w stanie nienaruszonym) nie uprawnia do zwrotu podatku.

Zakupy w sklepie stacjonarnym

Gdy robisz zakupy w sklepie poproś sprzedawcę o wystawienie dokumentu stanowiącego podstawę do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym.
Okaż sprzedawcy ważny dokument tożsamości (paszport) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka lub przelew.
Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.

Złożenie zamówienia przez sklep internetowy i odbiór w naszym sklepie stacjonarnym

Przy zamawianiu przez sklep https://in360.pl, napisz w polu ‘Komentarz do zamówienia’ prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free. Gdy odbierasz zakupiony towar w sklepie okaż sprzedawcy ważny dokument tożsamości, aby ten potwierdził zgodność danych.
Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free. Natomiast, gdy chcesz odebrać towar w innym miejscu niż adres naszego sklepu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dotyczących daty i miejsca jego odbioru.

Urząd Celny

Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU Tax Free For Tourists OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

Zwrot podatku VAT

Aby otrzymać zwrot podatku należy dostarczyć do naszego sklepu 05-500 Piaseczno, ul.Julianowska 61 (osobiście lub drogą pocztową) podpisany i podstemplowany przez Urząd Celny oryginał dokumentu Tax Free wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem.

Zwrot podatku:

- w formie gotówki nastąpi po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości, potwierdzającego zgodność danych z danymi zawartymi na dokumencie Tax Free

- w formie przelewu bankowego w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez in360.pl dokumentu Tax Free.

Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, in360.pl nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Sprzedawca nie pobiera prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.

Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. Zm).