Zwrot / Odstąpienie od umowy

Adres do zwrotów:
ul. Julianowska 61
05-500 Piaseczno

KONIECZNIE PROSIMY O PODANIE NUMERU ZAMÓWIENIA W DOWOLNYM MIEJSCU FORMULARZA

Jeżeli dokonują Państwo zakupów jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Informujemy, że prawo do do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są:

- rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – od chwili takiego połączenia

- rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: 05-500 Piaseczno, ul. Julianowska 61, lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: sklep@in360.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazany w formularzu odstąpienia od umowy numer rachunku bankowego, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dla Państwa dodatkowych kosztów.

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Dlatego rekomendujemy następujący sposób postępowania:

  • Prosimy nie rozrywać ani w inny sposób nie niszczyć opakowań podczas otwierania. Jeżeli otwarcie lub rozklejenie opakowania nie jest możliwe, prosimy o jego przecięcie wzdłuż narożnika.
  • Prosimy nie oklejać zwracanego towaru szarą taśmą klejącą.
  • Odpowiadają Państwo za towar do chwili jego dostarczenia do Sprzedawcy, a zatem także w trakcie transportu przez kuriera. Dlatego zalecamy staranne zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem i odesłanie go w takim standardzie, w jakim do Państwa trafił. Towar kruchy, zwłaszcza elementy ceramiczne, kabiny i wanny powinny być wysyłane na paletach.
  • Nadając przesyłkę, warto upewnić się u przewoźnika, do jakiej kwoty przesyłka jest ubezpieczona.
  • Należy zapewnić nam możliwość sprawdzenia przesyłki przy odbiorze – przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu przewoźnika.Wzór odstąpienia od umowy