Reklamacje

 1. Zgłoszenie reklamacyjne prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@in360.pl
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  imię,
  nazwisko,
  adres,
  adres e-mail Klienta,
  numer faktury,
  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 3. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep Internetowy nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może od umowy odstąpić.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
 5. Większość sprzedawanych produktów w sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, w domu klienta.