Dofinansownie UE

„Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa informuje o realizacji projektu
"Optymalizacja procesów biznesowych w zakresie sprzedaży z głównymi partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu B2B"
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Działanie 8.2 Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Termin realizacji projektu: 01.11.2013 – 31.01.2015
Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum – Dotacje Unijne www.signum.org.pl

„Dotacje na innowacje” „ Inwestujemy w waszą przyszłość”

Unia Europejska